"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Popis trasy do TyfloCentra Jihlava, o. p. s.

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. se nachází na Brtnické ulici č. 15 v Jihlavě. Z hlavního vlakového nádraží se k nám dostaneme linkou A a vystoupíte na zastávce Tylova. Z autobusového nádraží pojedete linkou C na Masarykovo náměstí dolní a přestoupíte na linku A nebo F a vystoupíte na zastávce Tylova.

Zastávka MHD Tylova - TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.

Po výstupu z městské hromadné dopravy (jezdí sem z Masarykova náměstí linka A a F) v přímém směru před sebou vyhledáte kamennou zídku. Otočíte se doleva a půjdete podél ní asi 50 metrů. Vpravo vyhledáte kovový sloup a asi 2,5 za ním reliéfní signální pás. Otočíte se doleva a za pomoci signálního pásu vyhledáte snížený přechod pro chodce. Přejdete vozovku a vyhledáte v přímém směru před sebou obrubník. Otočíte se doleva a půjdete podél něj asi 5 metrů. Vpravo minete odbočku do sídliště a pokračujete podél pravé zídky. Projdete prostorem zastřešené zastávky MHD. Pokračujete rovně podél zídky a vyhledáte vpravo kovovou vstupní bránu, která bývá zpravidla otevřená. Projdete jí a vyhledáte vpravo obrubník. Půjdete podél něj a následně podél zdi budovy až na její konec. Zahnete vpravo. Doprava dolů vede vjezd do garáže, který přejdete, a pokračujete podél pravého obrubníku až k budově. Vyhledáte schod nahoru a vchodové dveře. Vlevo na čelní straně budovy ve výšce očí jsou umístěny zvonky. V pravém dolním rohu tři zvonky nad sebou náleží TyfloCentru, zvoňte případně na všechny tři zvonky, pracovníci Vás pustí do budovy.

Projdete vstupními dveřmi a vyhledáte mírně vlevo před sebou schodiště nahoru. Vyjdete po schodech a pokračujete přímým směrem asi 5 metrů až ke stěně. Otočíte se vpravo a dojdete podél ní ke dvoukřídlým dveřím TyfloCentra. Otevírají se směrem k sobě.

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. - Zastávka MHD Tylova

Vyjdete z budovy a vyhledáte vlevo obrubník a půjdete podél něj. Po několika metrech vede doleva dolů vjezd do garáže. Přejdete ho a pokračujete podél levé vodicí linie, která se stočí ostře doleva. Podél domu a následně obrubníku dojdete k železné bráně. Vyjdete branou ven z areálu a dáte se doleva podél kamenné zídky. Po několika krocích přejdete na pravou stranu chodníku a podél trávníku dojdete až k označníku zastávky MHD.