"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

COVID-19

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se stanovují další opatření:

V souvislosti s opatřeními před šířením Covid-19 vydalo MZ nařízení, že od 18. května do 22. června nesmí být v rámci SAS poskytovány služby osobám starším 50-ti let z důvodu ochrany jejich zdraví jakožto rizikové skupiny. Ostatní služby vám budou poskytnuty po telefonické domluvě v rámci omezeného provozu pro klienty, volat můžete v naší běžné provozní době. Toto omezení platí do 22. června, a zamezuje zvýšené koncentraci klientů a pracovníků v uzavřených prostorách na obou našich pracovištích (Brněnská 8, Chlumova 1a), a tím omezuje riziko nákazy Covid-19.

 

Pondělí 8-16 (ambulantní i terénní forma)
Středa 8-17 (ambulantní i terénní forma)
Pátek 8-12 (ambulantní i terénní forma)

 

Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel, věříme, že situaci společně zvládneme!

 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, ředitelka

Pravidla při poskytování služeb a ochraně zdraví a provozu v TyfloCentru Jihlava, o.p.s.

TATO PRAVIDLA se vztahují na základní provoz organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. v souvislosti s poskytováním služeb pro klienty v období šíření Covid – 19. Klient je povinen při poskytování služby dodržovat stanovená hygienická pravidla. Při jejich nedodržení bude klient nejprve upozorněn, podruhé bude písemně napomenut, a pokud se bude situace opakovat, bude mu poskytování služby pozastaveno na 1 měsíc.

 

Vzhledem k tomu, že ochrana zdraví klientů a pracovníků je pro nás prvořadá, žádáme Vás o pečlivé dodržování níže uvedených pravidel. Chceme tím co nejvíce zamezit riziku nákazy a ochránit sebe i Vás! Víme, že vzhledem k Vašemu zrakovému handicapu jsou pro Vás určitá pravidla těžší – např. dodržování rozestupů v místnosti – zde dbejte pokynů pracovníků, kteří jsou na tuto situaci připraveni.

 

 1. Nepodceňujte prosím situaci – buďte ohleduplní k ostatním a při jakémkoli náznaku či riziku, že jste se nemocní, do TC nechoďte, to platí i u jiných infekčních chorob.
 2. Při příchodu do TyfloCentra Jihlava, o.p.s. (pracoviště Brněnská 8, Chlumova 1 a) Vám bude změřena teplota, podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti, a bude Vám poskytnuta dezinfekce rukou.
 3. V uzavřených místnostech, prosím, používejte roušku.
 4. Snažte se prosím též dodržovat rozestupy a zbytečně se neshlukujte, pokud to můžete ovlivnit (např. před WC) – dbejte pokynů pracovníků, kteří budou situace řešit.
 5. Pravidelně si myjte ruce, používejte desinfekci, kterou Vám poskytne pracovník.
 6. Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa rukávem.
 7. Používejte jednorázové kapesníky, pracovník Vám poskytne koš na vyhození.
 8. Služby jsou poskytovány individuálně na základě domluvy s pracovníky, od 8. 6. 2020 již neomezeně.
 9. Od 25. 5. 2020 budou opět realizovány sociálně aktivizační služby v omezeném počtu do 5-ti osob. Zvažte prosím, pečlivě, své zapojení do aktivit s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu, zda nepatříte do rizikové skupiny.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  • b) při protinádorové léčbě
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). Farmakologicky léčený diabetes mellitus. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří klient, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby klienti znali tyto rizikové faktory, a rozhodli o své účasti na společných aktivitách na základě pečlivého zvážení svého zdravotního stavu.

 

Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel, věříme, že situaci společně zvládneme!