"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

COVID-19

Pravidla při poskytování služeb a ochraně zdraví a provozu v TyfloCentru Jihlava, o.p.s.

TATO PRAVIDLA se vztahují na základní provoz organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. v souvislosti s poskytováním služeb pro klienty v období šíření Covid – 19. Klient je povinen při poskytování služby dodržovat stanovená hygienická pravidla. Při jejich nedodržení bude klient nejprve upozorněn, podruhé bude písemně napomenut, a pokud se bude situace opakovat, bude mu poskytování služby pozastaveno na 1 měsíc.

 

Vzhledem k tomu, že ochrana zdraví klientů a pracovníků je pro nás prvořadá, žádáme Vás o pečlivé dodržování níže uvedených pravidel. Chceme tím co nejvíce zamezit riziku nákazy a ochránit sebe i Vás! Víme, že vzhledem k Vašemu zrakovému handicapu jsou pro Vás určitá pravidla těžší – např. dodržování rozestupů v místnosti – zde dbejte pokynů pracovníků, kteří jsou na tuto situaci připraveni.

 

  1. Nepodceňujte prosím situaci – buďte ohleduplní k ostatním a při jakémkoli náznaku či riziku, že jste se nemocní, do TC nechoďte, to platí i u jiných infekčních chorob.
  2. Při příchodu do TyfloCentra Jihlava, o.p.s. Vám bude změřena teplota, podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti, a bude Vám poskytnuta dezinfekce rukou.
  3. V uzavřených místnostech, prosím, používejte respirátor.
  4. Snažte se prosím též dodržovat rozestupy a zbytečně se neshlukujte, pokud to můžete ovlivnit (např. před WC) – dbejte pokynů pracovníků, kteří budou situace řešit.
  5. Pravidelně si myjte ruce, používejte desinfekci, kterou Vám poskytne pracovník.
  6. Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa rukávem.
  7. Používejte jednorázové kapesníky, pracovník Vám poskytne koš na vyhození.

 

Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel, věříme, že situaci společně zvládneme!