"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Kalendář akcí

Akce v květnu

3. 5. 2018 – Noční běh pro Světlušku – startujeme ve 21:00 hod. v přírodním amfiteátru Jihlava

Více o Nočním běhu pro Světlušku: Smyslem akce je motivovat lidi ke společné snaze pomáhat lidem s handicapem. Běh pro Světlušku není závod, lidé si mohou trasu dlouhou 3 nebo 5 km jen tak projít. Návštěvníci z řad veřejnosti platí startovné ve výši 300 Kč/350 Kč, které putuje do sbírky Světluška na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením. Prvních 700 registrovaných dostane ve startovacím balíčku dárek. Akce má příjemnou optimistickou atmosféru, na podiu zahrají interpreti, vystoupí paní ředitelka TyfloCentra Jihlava, o.p.s. paní Mgr. Iveta Bělovová Dolejší. Program začíná v 19 hod, ve 21 hod pak běžci nasadí čelovky a společně vytvoří krásný roj „světlušek“. Sraz v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8 od 18:00 hod. vycházet budeme v 18:30 hod.

10. 5. 2018 – Pěší výlet do Luk nad Jihlavou

Vydejte se společně s námi na pěší výlet do Kolničky do Luk nad Jihlavou. Pro ty, kdo jste s námi ještě nešli a nevíte, co je to Kolnička, tak Kolnička je rodinná hospůdka vybudovaná doslova na zelené zahradě uprostřed městyse Luka nad Jihlavou. Sraz v TC na Brněnské v 8:45 hod. Odjezd z Masarykova náměstí horního linkou C v 9:13 hod. směr zastávka Demlova, přestup na zastávce Demlova na autobus č. 12 v 9:52 hod. dojezd na konečnou Malý Beranov. Spoj je s bezbariérovým přístupem. Poté půjdeme po cyklostezce podél řeky Jihlavy až do Luk nad Jihlavou. Celková délka pěší trasy je cca 6 km. Po cestě bude možnost projížďky na tandemovém kole, které pojede s námi. Návrat do Jihlavy autobusem v 13:20 hod. nebo pozdějším 14:35 hod. dle toho, v kolik hodin do Luk dojdeme.

21. 5. 2018 – Akce vyšetření znamének zdarma

Zapojte se s námi do akce Spolu proti melanomu. Nechte si zdarma vyšetřit znaménka. Akce se koná na Masarykově náměstí od 10:00 hod. do 17:00 hod. S námi se akce můžete zúčastnit od 10:00hod. sraz v TC.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 18. 5. 2018.

23. 5. 2018 – Trénink paměti s panem Ing. Beránkem

Proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Chlumova 5429/1a trénink paměti pod vedením pana Ing. Jaroslava Beránka. Trénink bude probíhat od 9:00 hod.
Přijďte si dokázat, že máte ještě svěží paměť!
Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 22. 5. 2018.

25. 5. 2018 – První lekce KURZU SEBEOBRANY

Ve spolupráci s profesionálním lektorem panem Stanislavem Vaňkem Vás zveme na kurz sebeobrany. Pan Vaněk působí jako lektor v klubu Gauner a vyučuje bojové sporty. Celkový kurz bude obsahovat 8 lekcí po 90-ti minutách. Tréninky budou probíhat převážně v pátek od 14:00 hod. a to v Sk Jihlava - Gauner Club, Okružní 4628/2.
První lekce se bude konat 25. 5. 2018 od 14:00 hod. Příspěvek na lekci bude činit 50,-Kč. Sraz v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na Brněnské 8 v 13:15 hod - NEJPOZDĚJI. S sebou budete potřebovat: sportovní oblečení, dále pohodlnou sálovou pevnou obuv s čistou podrážkou, s sebou si také můžete vzít ručník, pití. Pro více informací můžete kontaktovat sl. Bc. Lázničkovou nebo sl. Bc. Havlíkovou.
Tento kurz sebeobrany podpořil finančně nadační fond Českého rozhlasu Světluška.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti nejpozději do 23. 5. 2018.

Aktivity v rámci projektu Finanční svoboda

4. 5. 2018 – Individuální konzultace PhDr. Dana Marková

Chlumova 1a

9. 5. 2018 – ShareClub s paní Mgr. Charvátovou

Na adrese Chlumova 1A, od 10:00 hod.

16. 5. 2018 – ShareClub s paní Mgr. Šeredovou

Na adrese Chlumova 1A, od 9:30 hod.

29. 5. 2018 – 31. 5. 2018

Pobytový Shareclub v Poděbradech.