"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Kalendář akcí

Akce v únoru

5. 2., 12. 2. a 26. 2. 2018 – Bruslení

Od 11:30–12:30 na Horáckém zimním stadionu Jihlava. Cena 30,- Kč. Cena za půjčení bruslí: 50,- Kč. Sraz v TyfloCentru Jihlava Brněnská 8 v 11:00 nebo po individuální domluvě na jiném, pro Vás vhodnějším místě. Zveme nejen zkušené bruslaře, ale i začátečníky. K dispozici bude vidoucí doprovod a na stadionu jsou také k zapůjčení opěrné branky pro udržení lepší stability.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti nejpozději do pátku.

14. 2. 2018 – Muzeum řeznictví

Zveme vás na prohlídku nejrozsáhlejší sbírky exponátů s řeznickou tématikou v České republice. Exkurze do Řeznického muzea Jana Pavlíčka, Náměšť nad Oslavou. Odjezd z Jihlavy z vlakového nádraží v 8:40 hod. příjezd do Náměště v 9:43 hod. Nazpět se budeme vracet z Náměště do Jihlavy opět vlakem buď v 14:11 hod. příjezd do Jihlavy v 15:18 hod. nebo v 16:11 hod. a příjezd do Jihlavy v 17:18 hod.
Řeznické muzeum v Náměšti nad Oslavou je unikátní nejenom svým zaměřením na řeznický obor ale především počtem exponátů. V muzeu jsou k vidění nejenom drobné nástroje, ale především velké výrobní litinové stroje na transmisní pohon.
Prohlídka bude s odborným výkladem. Cena prohlídky za osobu 20,-Kč. Po prohlídce se půjdeme podívat do řeznictví a uzenářství Pavlíček, kde si budeme moci zakoupit různé masné výrobky. Poté bude následovat oběd a návrat do Jihlavy.
Poznámka: Délka cesty od nádraží na expozici je 1,2 km.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 12. 2. 2018.

21. 2. 2018 – Pěší procházka Hornická naučná stezka

Teple se oblečte a připravte se na zimní turistickou výpravu Hornickou naučnou stezkou. Hornická naučná stezka prochází lokalitou Jihlava-Lesnov po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování, tak aby návštěvníkům co nejvíce přiblížila zašlou slávu dolování jihlavského stříbra. Stanoviště jsou zaměřena na ukázky pozůstatků hornické činnosti, historii rozhledny na vrchu Rudný a přírodní zajímavosti. Trasa vede po 13 informačních tabulích.
Sraz v TyfloCentru v 8:45 hod. odjezd z Masarykova nám. č. 5 v 9:15 hod. výstup na zastávce U Lyžaře (Zborná rozcestí) Po absolvování okruhu naučné stezky bude následovat oběd v restauraci U Lyžaře.
Upozornění! Terén není bohužel vhodný pro kočárky či vozíčky. Celkové délka pěší trasy je 6km. S sebou si vezměte pevnou nepromokavou obuv, sportovní oblečení.
V případě nepříznivého počasí bude náhradní program: Zvuková střelba. O změně programu budete zavčas informováni.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 19. 2. 2018.

28. 2. 2018 – Trénink paměti s panem Ing. Beránkem

Proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Chlumova 5429/1a trénink paměti pod vedením pana Ing. Jaroslava Beránka. Trénink bude probíhat od 9:00 hod.
Přijďte si dokázat, že máte ještě svěží paměť!

1. 3. – Beseda s Bílým kruhem bezpečí

Proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s., na Brněnské 8 od 10:00 hod. beseda s panem Mgr. Křoustekm a paní Mgr. Vyhnanovskou. Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Beseda bude zaměřena na to, jakým způsobem jednat s agresivním člověkem, jakým způsobem se chovat, pokud vás přepadne panika, jakým způsobem předcházet konfliktům a další.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti nejpozději do 27. 2. 2018.

Aktivity v rámci projektu Finanční svoboda

2. 2. 2018 – Individuální konzultace s PhDr. Danou Markovou

V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením se můžete objednat k paní psycholožce na individuální konzultaci. Objednat se můžete u sl. Bc. Havlíkové na tel. č. 774 065 330, nebo u sl. Kuncové na tel. č. 778 536 335 Individuální konzultace probíhají v soukromí na našem odloučeném pracovišti Chlumova 1A.

13. 2. 2018 – ShareClub

V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční ShareClub s paní právničkou Mgr. Charvátovou Od 9:30 hod. Na adrese Chlumova 1A.

23. 2. 2018 – ShareClub s PhDr. Danou Markovou

V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční ShareClub se seminářem s PhDr. Danou Markovou. Od 9:30 hod. Na adrese Chlumova 1A.