"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Kalendář akcí

Akce v říjnu

9. 10. 2018 – Den otevřených dveří

Ve dnech 8.-12. 10. se koná Týden sociálních služeb v Jihlavě. V rámci tohoto týdne se uskuteční v úterý dne 9. 10. 2018 od 10:00 hod. do 16:00 hod. Den otevřených dveří v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na Brněnské 8. Srdečně jsou zváni jak uživatelé služeb, tak široká veřejnost se zájmem o problematiku osob se zrakovým postižením. Těšit se můžete na ukázku kompenzačních pomůcek, zvukové střelby a prezentaci fotografií z činnosti naší organizace. Těšit se můžete také na drobné občerstvení.

16. 10. 2018 – Exkurze DPMJ

Exkurze do Dopravního podniku města Jihlavy. Prohlídka nových autobusů a diskuze ohledně dopravy ve městě Jihlava. Začátek exkurze v 10:00 hod. Sraz v TyfloCentru na Brněnské 8 v 9:30 hod.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti nejpozději do 15. 10. 2018.

17. 10. 2018 – Celostátní sbírka bílá pastelka

Ve středu 17. října 2018 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 19. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.
V ulicích města Jihlavy se budete moci ve středu 17. 10. 2018 setkat s dobrovolníky převážně z řad studentů a také pracovníky TyfloCentra Jihlava v bílých tričkách s emblémem Bílé pastelky a kasičkami. Za minimální příspěvek 30,- Kč.
Doporučuji shlédnutí velmi zajímavého video spotu ze života nevidomých.

23. 10. 2018 – Beseda s firmou Adaptech

Posláním firmy Adaptech je propojovat adaptabilní technologie a lidi, kteří je potřebují. Pomáhají maximálně posílit smysly, které mohou podpořit ty, které jsou oslabené. Úzkou specializací jsou zraková postižení, pro která přichází s řadou produktů textReado, která si vydobyla velmi pozitivní ohlasy v Čechách i na Slovensku. Přednášet bude pan Jaroslav Kavan, což je odborný poradce pro kompenzační pomůcky. Z kompenzačních pomůcek bude např. nový mobilní tlačítkový telefon.
Začátek přednášky je v 10:00 hod. Prosím dostavte se s předstihem cca 15 min. před zahájením. Rádi bychom odstartovali přednášku v dohodnutém čase. Přednáška bude na adrese Brněnská 8.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti nejpozději do 22. 10. 2018.

25. 10. 2018 – Letecké muzeum Kbely

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského.
Odjezd z Jihlavy z autobusového nádraží v 9:15 hod. z nástupiště č. 30 RegioJet/STUDENT AGENCY k.s.
Začátek prohlídky ve 12:30 hod. Odjezd z Prahy z autobusového nádraží Praha Florenc 17:00 hod. Návrat z Prahy za příznivých podmínek v 18:35 hod. Prosíme návštěvníky, aby do muzea nenosili jakékoli zbraně, jídlo, pití, nekouřili, nepoužívali mobilní telefony. Zvířatům, podnapilým osobám a osobám s viditelnými, zákonem zakázanými symboly nebude vstup do muzea umožněn. Děti mladší 14 let mohou do expozic pouze v doprovodu dospělé osoby. Fotografování je povoleno pouze pro soukromé účely a bez stativu.
Vodící pejsci mají vstup povolen. Na exponáty je povoleno sahat.
Vzhledem k časovému vytížení akce nebude možno se zastavit na oběd v restauraci. Vezměte si proto jídlo a pití s sebou.
Případné dotazy adresujte prosím paní Bc. Hančíkové tel.: 774 068 330.
POZOR!!! Možnost nahlášení účasti je pouze do 10. 10. 2018.

31. 10. 2018 – Trénink paměti s panem Ing. Beránkem

Proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Chlumova 5429/1a trénink paměti pod vedením pana Ing. Jaroslava Beránka. Trénink bude probíhat od 9:00 hod.
Přijďte si dokázat, že máte ještě svěží paměť.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti nejpozději do 30. 10. 2018.