"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

O nás

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je nestátní nezisková organizace se sídlem v Brtnické ulici č. 15 v Jihlavě.

 

Poslání organizace

Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.

 

Cíl organizace

Cílem TyfloCentra Jihlava, o. p. s. je poskytovat:

osobám s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným typem postižení, je-li zrakové dominantní, starších jedenácti let, jejich rodinným příslušníkům a osobám z řad veřejnosti (fyzickým i právnickým), mající trvalé bydliště, či sídlo v Kraji Vysočina a pokud tyto osoby mluví a rozumí v českém jazyce. Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou na pracovišti TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. na adrese Brtnická 15, Jihlava.

 

Cílové skupiny

Bližší specifikace komu jsou služby TyfloCentra Jihlava, o. p. s. určeny: Osobám se těžkým zrakovým postižením, tedy lidem s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Tímto jsou myšleni ti, u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje (nezahrnujeme sem tedy např. člověka, který nosí dioptrické brýle a s nimi docela normálně vidí - to znamená, že má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá bez potíží každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu k informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod.) Jde o zrakově postižené, u nichž právě onen vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života. Jsou to lidé, jimž už běžná brýlová korekce nepostačuje k plnému ("normálnímu") vidění.

 

Etický kodex

Všichni pracovníci se při své práci řídí kodexem sociálních pracovníků.