"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Projekty OP LZZ

Logo projektu OP LZZ

 

Pracovníci projektu:

 

Novinky z projektu OP LZZ

 

ZAMĚSTNÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ

Josef Vondra

Uživatelé TyfloCentra Jihlava, o. p. s. píší o svém zaměstnání, které získali v rámci projektu OP LZZ "Specifická a navazující podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením v Kraji Vysočina"

Pan Josef Vondra, pracovní pozice: operátor audiopřepisu (Přepis audionahrávky do textové podoby.)

V roce 2014, začal v jihlavském TyfloCentru nový projekt zaměřený na zaměstnávání lidí se zrakovým postižením. Součástí projektu bylo i absolvování kurzů (například Jak pracovat s demotivací v rodině, Jak efektivně pracovat s časem při hledání zaměstnání, Jak poznat a využít příležitost při jednání se zaměstnavatelem, Jak zvládat negativní zpětnou vazbu při pohovoru), kterých jsem byl účastníkem. Posléze jsem byl vybrán na půlroční zkušební zaměstnání. Zaměstnán jsem byl jako operátor audio přepisu. Věděl jsem, že to asi nebude tak jednoduché, jak se to jeví, ale rozhodl jsem se to zkusit, abych viděl, jestli se někam posunu.

Na začátku přišly i chvíle, kdy jsem uvažoval o tom, že skončím, že to nezvládnu. Například hned při prvním přepisu jsem zjistil, že manuál, který je návodem, jak přepisovat danou zakázku, se dá vykládat několika způsoby. To byl asi největší konflikt na začátku, než jsme se dokázali sjednotit a domluvit na tom, jakým stylem psát. K tomu se přidaly i drobné úpravy programu na přepis, který ze začátku trošku stávkoval. Přepis se jevil dosti náročný, psát každé slovo i nedokončené, zapisovat hluky, smích, pláč a jiné. U některých přepisů, se dále vyžadovalo ztučňovat text, psát různými druhy písma nebo zabarvovat slova. To jsem nedovedl, ale po několika schůzkách v TyfloCentru, už bylo vše jinak. Doučili mě všechno, co jsem pro obsluhu počítače a programu Dictate potřeboval, a tak jsem mohl pokračovat. I tak to pro mě bylo úplně nové a trvalo delší dobu, než jsem si na to zvykl. V průběhu půl roku jsme přepisovali zvukový záznam od několika zadavatelů a se zadavateli se měnily i podmínky manuálu k přepisu. Blížíme se ke konci, a dá se říct, že mi to už konečně jde a nedělá mi to už vrásky na čele tak, jako při prvních přepisech. Získal jsem nové zkušenosti, praxi a v průběhu psaní i hbitější prsty na klávesnici počítače.

Specifická a navazující podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením kraji Vysočina

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. zahájilo dne 1.11.2014 realizaci projektu "Specifická a navazující podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina", č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00081. Doba, po kterou bude projekt realizován, je 1 rok, a to v rozmezí od 1.11.2014 do 31.10.2015.

Jak jsme vám psali v lednovém čísle našeho časopisu, od 19. do 23. ledna proběhl kurz v rámci projektu OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Tohoto vzdělávacího kurzu, se v Lukách nad Jihlavou zúčastnilo 10 aktivních zájemců, kteří se nebojí žít kvalitnější život. Příjemnou atmosféru jim neúnavně zajišťovaly 3 pracovnice TyfloCentra. Lektorem byl Vladimír Kňažko.

 

Jak pracovat s demotivací v rodině

Ne v každé rodině se zrakově znevýhodnění lidé setkávají s pochopením, když chtějí být samostatní a hledat si práci. Tato část kurzu, která probíhala od pondělí do středy, měla účastníky kurzu lépe připravit na tuto situaci. Probíhaly tam nácviky reálných situací, při kterých má člen rodiny na něco jiný názor. Ti, kdo tam byli, se mohli naučit, jak tento problém řešit formou dohody tak, aby byly spokojené obě strany. Také mohli přemýšlet o tom, co pro ně jejich rodina dělá, a co oni dělají pro svoji rodinu a jakou k tomu mají motivaci.

 

Jak efektivně pracovat s časem při hledání zaměstnání

Další část byla věnována time managementu. Jak se účastníci kurzu mohli dozvědět, není to ani tak o organizaci času, jako spíš o sebedisciplíně. Snad každý vyjádřil něco v tom smyslu, že času je málo, že čas utká, a že nestíháme. Účastníci kurzu si mohli uvědomit, že času mají všichni stejně a záleží na tom, jaké máme priority, a jak plánujeme. Učili se například, aby si každý den rozdělili na 4 oblasti: čas na práci, na rodinu, na zábavu a na zdraví. Také se učili jak lépe pracovat s diářem, rozvržením času a jak v tom může pomáhat diktafon.

Ubytování bylo poskytnuto v krásném prostředí, dobře se tam vařilo a v jídelně byl příjemně hřejivý krb. Účastníci kurzu se samozřejmě jen neučili, ale také si mohli popovídat a zazpívat při doprovodu kytary. Na otázku jaký z toho mají užitek, dotázaní odpověděli, že se naučili lépe vyjadřovat své názory, ptát se na názory a pocity druhých, hospodařit s časem a najít správnou motivaci. Už se těší na druhou část kurzu, která bude pokračovat v týdnu od 16. února.

 

Dokumenty projektu ke stažení:

Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením

Dokumenty projektu ke stažení:

  • Závěrečná tisková zpráva 25. ledna 2012
  • Tisková zpráva 22.3.2010
  • Tisková zpráva 30.11.2010
  • Informační materiál pro uživatele
  • Informační materiál pro zaměstnavatele

Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina

Dokumenty projektu ke stažení: