"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

 

TyfloPoint

Logo projektu OPZ

Projekt „TyfloPoint“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z ESF a státního rozpočtu ČR.

 

Základní informace o projektu

 

Harmonogram projektu

 

Cíl projektu

Vytvořit podporu poskytovateli soc. služby TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. poskytující služby pro osoby se zrakovým postižením pro vytvoření case managementu soc. služeb tak, aby tyto služby mohly být poskytovány efektivně, rychle a kvalitně z jednoho místa, a to standardizovaným postupem.

 

Partneři projektu

 

V rámci projektu budou realizovány nasledující klíčové aktivity (KA):

 1. Hloubková analýza potřeb case managementu (CM):
  Analýza potřeb TyfloCentra Jihlava, o. p. s. (poskytovatele) a partnerů, sdílení potřeb a zpětných vazeb.
 2. Definice okruhů CM:
  Metodická tvorba okruhů spolupráce, definování konkrétních okruhů spolupráce.
 3. Tvorba metodiky CM:
  Zpracování metodiky CM v součinnosti s partnery projektu.
 4. Efektivní procesní řízení inovovaných a nových soc. služeb:
  Přenos doporučení z procesního auditu do metodiky CM soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením.
 5. Standardizace inovovaných a nových soc. služeb:
  Konzultace a zapracování změn do standardů poskytovaných soc. služeb.
 6. Pilotní aplikace CM pro osoby se zrakovým postižením:
  Realizace případových konferencí, vyhodnocování reálné aplikace CM, finalizace metodiky CM na základě reálných poznatků z praxe.

 

Výstupy projektu:

 

Realizační tým projektu

 

Aktuality z projektu

 

 

Publicita

V rámci říjnového vydání časopisu Střípky z Jihlavy, které vydává TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. vyšel článek ohledně zahájení projektu TyfloPoint reg. číslo CZ.03,2,63/0,0,/0,0/15_023/0001008

 

Audit: