TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. - Odborná praxe

"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Odborná praxe

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. umožňuje odbornou praxi studentům SŠ, VOŠ a VŠ. Termíny praxe je nutné domluvit alespoň 1 měsíc dopředu, aby nedocházelo k narušení běžného chodu organizace.

Na praxi se studenti seznámí se základy průvodcovství, prostorové orientace, kompenzačními pomůckami pro zrakově handicapované, s přímou prací s klienty a získají možnost uskutečnit pro klienty samostatnou aktivitu pod supervizí sociálního pracovníka.

Prosíme zájemce, aby zaslali svůj životopis a motivační dopis na adresu: havlikova@tyflocentrumjihlava.cz

V motivačním dopise uveďte důvody svého zájmu o praxi v naší organizaci, Vaše očekávání od této praxe a také co vše můžete nabídnout naší organizaci, aby bylo umožnění praxe přínosem i pro nás.

V případě že se shodneme na cílech praxe, rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku.