"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Odborné sociální poradenství

Poslání poskytované služby

Posláním sociálního poradenství je poskytovat uživatelům TyfloCentrum Jihlava, o. p. s., jejich rodinným příslušníkům nebo přátelům, organizacím a veřejnosti potřebné informace, které přispívají řešit problémy a otázky spojené s problematikou zrakového postižení.

 

Obsah a forma poskytované služby

Sociální poradenství je poskytováno s ohledem na potřeby zrakově postižených občanů, a to ambulantně či terénně. Sociální poradenství je uskutečňováno nejčastěji formou osobní konzultace uživatelů se zaměstnanci TyfloCentra Jihlava, o. p. s., nebo telefonicky či písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty či komunikačních programů Skype, apod. Poskytované poradenství může být základní, nebo odborné a zahrnuje zejména tyto oblasti:

 

Cíle poskytované služby

Cílem služby sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením je: