"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Osvětová činnost

Od října 2013 jsme začali realizovat zážitkové a osvětové přednášky pro širokou veřejnost pro popularizaci problematiky zrakově postižených osob. Navštěvujeme různé typy škol a institucí. V mateřských, základních a středních školách vysvětlujeme dětem, jak se chovat k lidem se zrakovým postižením a jejich vodícím psům. Ukazujeme dětem zajímavé kompenzační pomůcky a ukázky z výcviku vodících psů, a naučíme je základní pravidla průvodcovství zrakově postiženému člověku.

Od začátku roku 2014 realizujeme přednášky v základních školách za spolupráce s Městkou policií v Jihlavě, a to s Mgr. Květou Klimešovou, která pracuje jako preventistka. Cílem těchto osvětových přednášek je seznámit širokou veřejnost se světem nevidomých a slabozrakých lidí. Veřejnost získá základní informace, jak se k nevidomým lidem chovat, jak s nimi komunikovat a jak jim nabídnout a následně poskytnou pomoc. Především jde o odbourání předsudků a různých mýtů, které se v populaci běžně vyskytují.

Osvětovými přednáškami v roce 2015 prošlo celkem 765 studentů.

 

Osvětová přednáška pro základní školu ve Svratce, 25. 11. 2015

Plán osvětových přednášek pro rok 2016

 

Osvětová přednáška ze ZŠ O. Březiny, Jihlava, 15. 1. 2016

Přednášky je možno kdykoliv domluvit telefonicky na čísle 724 865 566 nebo e-mailem na adrese: laznickova@tyflocentrumjihlava.cz nebo jihlava@tyflocentrumjihlava.cz.