"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Průvodcovské a předčitatelské služby

Veřejný závazek průvodcovských a předčitatelských služeb

1. CÍLE, POSLÁNÍ A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Poslání organizace:
Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvyšování kvality jejich života, a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.
... celé znění veřejného závazku si stáhněte tady.

 

Poslání poskytované služby

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je pomoci uživatelům osobně si vyřídit své záležitosti prostřednictvím profesionálního průvodce, zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, podpořit je při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Obsah a forma poskytované služby

Průvodcovské a předčitatelské služby poskytujeme uživatelům terénní formou po individuální domluvě v pracovní dny.

 

Cíle poskytované služby

Cíle služby průvodcovských a předčitatelských služeb pro osoby se zrakovým postižením:

 

Cena služby

Průvodcovské a předčitatelské služby, poskytované dle §42 zákona č. 108/2006 Sb., jsou dle §75, odstavce 1, písmena d), zákona č. 108/2006 Sb. jsou poskytovány za úhradu. Cena je stanovena dle §8, odstavce 2 vyhlášky č. 505/2006 za skutečně spotřebovaný čas nutný k realizaci služby.

 

Forma úhrady služby

  1. Hotovostní platba – probíhá ihned po skončení služby. Průvodce spočítá reálnou dobu doprovodu, a vydá mu pokladní doklad na příslušnou částku.
  2. Možnost bezhotovostní platby – pravidelné a předvídatelné doprovody u uživatelů, kteří tuto možnost mají uvedenou přímo ve smlouvě o PPS.

Pokud uživatel služby není schopen uhradit poplatek za poskytnutou službu ihned po ukončení služby v hotovosti, je povinen tuto úhradu provést do konce pracovního měsíce na pracovišti TyfloCentra Jihlava, a to v hotovosti či bankovním převodem nebo poštovní složenkou po dohodě s ředitelkou organizace.

V případě využití jednorázového doprovodu je uživatel povinen uhradit poplatek za poskytnutou službu ihned po ukončení služby v hotovosti.

Ceník dalších služeb pro uživatele TyfloCentra Jihlava, o.p.s.