"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Sociálně aktivizační služby

Veřejný závazek sociálně aktivizační služby

1. CÍLE, POSLÁNÍ A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Poslání organizace:
Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvyšování kvality jejich života, a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.
... celé znění veřejného závazku si stáhněte tady.

 

Poslání poskytované služby

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat aktivity vedoucí ke smysluplnému vyplnění volného času, rozvoji dovedností, získání nových vědomostí a celkové aktivizaci uživatelů služeb..

V rámci sociálně aktivizační služby nabízí TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. vzdělávací a volnočasové aktivity.

 

Vzdělávací aktivity

Volnočasové aktivity

 

Na všech zmíněných aktivitách navazují uživatelé služby s podobně zdravotně znevýhodněnými občany kontakty, přátelství, procvičují komunikaci, vyměňují si zkušenosti a poskytují rady, jak optimálně zvládnout život s handicapem, a mohou si tak být i vzájemnou oporou. Všechny činnosti poskytované v rámci sociálně aktivizačních služeb neslouží pouze ke společenskému setkávání, ale vedou též k procvičování sebeobsluhy a zlepšování samostatné orientace.

 

Cíle poskytované služby

Cílem sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je: