"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Sponzoři

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří poskytnutím věcných či finančních darů, různých slev a služeb podporují naši činnost. Pokud i Vy máte zájem podpořit naši organizaci a pomoci tak lidem se zrakovým handicapem, můžete darovat:

 

 

Samozřejmostí je pro nás vždy s dárcem sepsat darovací smlouvu. Kontaktujte nás písemně na belovova@tyflocentrumjihlava.cz nebo telefonicky na 724 865 566.

 

Jmenovitě velice děkujeme těmto subjektům, kteří nás podpořili v roce 2015 a 2016

Logo projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. Logo Evropsé unie Logo Kraje Vysočina Logo statutárního města Jihlavy Logo společnosti Spektra v.d.n. Logo organizace Logo organizace Logo organizace Logo organizace Logo organizace

Soukromí dárci

  • p. Jaroslava Brabcová - poskytla finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Tato částka byla použita k zakoupení Zvukové střelby.
  • p. Jaroslava Brabcová - poskytla finanční dar ve výši 13 389Kč (za tuto částku byl zakoupen grafický program Corel a simulační brýle zrakových vad, které využíváme v osvětové činnosti pro širokou veřejnost)
  • p. Ing. Vladimír Hepner - věnoval finanční dar ve výši 1 000 Kč
  • p. Lukáš Franc - věnoval finanční dar ve výši 3 000 Kč
  • p. Michal Vaňkát - věnoval finanční dar ve výši 6 000 Kč

Věřte, že sebemenší částka nám velmi pomůže. Děkujeme!