"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Zaměstnanci

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

ředitelka organizace

belovova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 064 330

Vzdělání: Vystudovala Ostravskou univerzitu v Ostravě a Masarykovu univerzitu v Brně

Délka praxe: 21 let v oboru

Profesní zaměření: Zaměřuji se především na individuální poradenství, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením. Snažím se porozumět Vašim potřebám, a navrhnout společně s Vámi nové možnosti seberealizace. Chci Vám dát zažít pocit vítězství nad překážkami, které Vám život přinesl.

Motto: "Život každého člověka je jedinečný proces neustále se opakujících chyb, než se poučíme. Chybovat je lidské a já věřím v druhé šance."

Bc. Andrea Hančíková, DiS.

Bc. Andrea Hančíková, DiS.

zástupkyně ředitelky,
sociální pracovník v registrovaných službách

hancikova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 068 330

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociální Jihlava, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praxe: V TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnána od roku 2012

Profesní zaměření: Zaměřuji se na poskytování odborného sociálního poradenství především na dávky pro OZP, poskytování průvodcovské a předčitatelské služby – doprovody na úřady, vyřízení osobních záležitostí a nákupy, dále se věnuji plánování volnočasových aktivit a vydávání interního časopisu Střípky z Jihlavy

Motto: "I pád na hubu je pohyb vpřed."

 

Bc. Monika Havlíková, DiS.

Bc. Monika Havlíková, DiS.

sociální pracovník v registrovaných službách,
koordinátor dobrovolníků

havlikova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 065 330

Vzdělání: Bc. – veřejná správa, Západomoravská vysoká škola Třebíč, DiS. – sociální práce, Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Praxe: S TyfloCentrem Jihlava, o. p. s. od roku 2007 jako dobrovolník a od roku 2010 jako zaměstnanec

Profesní zaměření: Zaměřuji se na sociálně - právní poradenství, především na komunikaci s úřady státní správy, dále na pomoc hledání nového zaměstnání, přípravě na pracovní pohovory, výuku sebeprezentace a přípravy portfolií

Radovan Jakubík

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních službách

jakubik@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 061 330

Vzdělání: střední s maturitou

Praxe: V TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnán od roku 2003

Profesní zaměření: Instruktor výuky na PC - základní a nástavbový kurz obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pracujících na bázi výpočetní techniky, včetně osobních, telefonických a e-mailových konzultací

Motto: "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní." Platón

 

Hana Cabajová, DiS.

Hana Cabajová, DiS.

sociální pracovník v registrovaných službách,
spolukoordinátor dobrovolníků

cabajova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 778 716 556

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociální Prachatice, obor sociální práce.

Praxe: V TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnaná od 1. 10. 2016.

Profesní zaměření: Zaměřuji se na průvodcovskou a předčitatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Motto: "Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života." Mark Twain

Jana Voráčková

Jana Voráčková

pracovník v sociálních službách

vorackova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 778 427 145

Záleží mi na tom, abyste se u nás cítili dobře. Ráda vám připravím kávu, čaj či sklenku vody.

Praxe: telefonistka, administrativní pracovník, práce se seniory

Motto: "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." - Antoine de Saint-Exupéry

 

Petra Kuncová

Petra Kuncová

pracovník v sociálních službách

kuncova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 778 536 335

Vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou - sociální péče.

Praxe: v oboru 4 roky, v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnána od 1. 3. 2017

Profesní zaměření: Zaměřuji se na průvodcovskou a předčitatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Motto: "Lidstvo má jen jedinou opravdu účinnou zbraň - je jí smích." Mark Twain

Rudolf Vlašín

Rudolf Vlašín

pracovník v sociálních službách

vlasin@tyflocentrumjihlava.cz

Vzdělání: střední s maturitou.

Praxe: v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnán od 1. 3. 2017

Profesní zaměření: Zaměřuji se na sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Motto: "Když chceš vidět měsíc, přestaň se dívat do louže, ale podívej se na oblohu."

Martin Suchý

Martin Suchý

pracovník v sociálních službách

suchy@tyflocentrumjihlava.cz

Praxe: 2 roky

tel.: 773 782 995

Profesní zaměření: Instruktor výuky PC

Správní rada

Dr. Břetislav Verner

  • předseda správní rady

Fialová Marie

Mgr. Václav Polášek

Dozorčí rada

Ing. Kateřina Jelínková

  • předsedkyně dozorčí rady

Ing. František Brašna

Jiří Šťastný