"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Zaměstnanci

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

ředitelka organizace

belovova@tyflocentrumjihlava.cz
jihlava@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 064 330

Vzdělání: Vystudovala Ostravskou univerzitu v Ostravě a Masarykovu univerzitu v Brně

Délka praxe: V TyfloCentru Jihlava, o.p.s. pracuji od roku 2009

Profesní zaměření: Zaměřuji se především na individuální poradenství, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením. Snažím se porozumět Vašim potřebám. Chci Vám dát zažít pocit vítězství nad překážkami, které Vám život přinesl.

Motto: "Život každého člověka je jedinečný proces neustále se opakujících chyb, než se poučíme. Chybovat je lidské a já věřím v druhé šance."

Bc. Monika Havlíková, DiS.

Bc. Monika Havlíková, DiS., MBA

zástupkyně ředitelky,
vedoucí sociálních služeb

havlikova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 065 330

Vzdělání: Bc. – veřejná správa, Západomoravská vysoká škola Třebíč, DiS. – sociální práce, Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Praxe: S TyfloCentrem Jihlava, o. p. s. od roku 2007 jako dobrovolník a od roku 2010 jako zaměstnanec

Profesní zaměření: Zaměřuji se na sociálně - právní poradenství, především na komunikaci s úřady státní správy, dále na pomoc hledání nového zaměstnání, přípravě na pracovní pohovory, výuku sebeprezentace a přípravy portfolií

 

Radovan Jakubík

Radovan Jakubík

pracovník v sociálních službách

jakubik@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 061 330

Vzdělání: střední s maturitou

Praxe: V TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnán od roku 2003

Profesní zaměření: Instruktor výuky na PC - základní a nástavbový kurz obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pracujících na bázi výpočetní techniky, včetně osobních, telefonických a e-mailových konzultací

Motto: "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní." Platón

Hana Cabajová, DiS.

Hana Cabajová, DiS.

sociální pracovník v registrovaných službách,
koordinátor dobrovolníků

cabajova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 778 716 556

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociální Prachatice, obor sociální práce.

Praxe: V TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnaná od 1. 10. 2016.

Profesní zaměření: Zaměřuji se na volnočasové aktivity v rámci sociální rehabilitace a na průvodcovskou a předčitatelskou službu. Dále se věnuji vydávání interního časopisu Střípky z Jihlavy a působím v organizaci jako koordinátor dobrovolníků.

Motto: "Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života." Mark Twain

 

Petra Neckářová

Petra Neckářová

Pracovník v registrovaných sociálních službách

neckarova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 778 536 335

Vzdělání: Škola ekonomiky a cestovního ruchu, asistent pedagoga.

Praxe: V TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnaná od 9. 3. 2020.

Profesní zaměření: Zaměřuji se na přímou práci s uživateli v rámci průvodcovské a předčitatelské služby – doprovody na úřady, vyřízení osobních záležitostí a nákupy. Dále se podílím na realizaci volnočasových aktivit v rámci sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením.

Motto: Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu …. Karel Čapek

Lucie Špinarová

Lucie Špinarová, DiS.

sociální pracovník v registrovaných službách

spinarova@tyflocentrumjihlava.cz

tel.: 774 068 330

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociální Jihlava

Praxe: V TyfloCentru Jihlava, o. p. s. zaměstnaná od roku 2010

Profesní zaměření: Zaměřuji se na poskytování odborného sociálního poradenství, pomoc při řešení nepříznivé situace klienta. Dále se zaměřuji na poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby.

Motto: Mysl je jako zahrada, když se o ni nestaráš, zaroste plevelem.

 

Martin Suchý

Martin Suchý

pracovník v sociálních službách

suchy@tyflocentrumjihlava.cz

Praxe: 2 roky

tel.: 773 782 995

Profesní zaměření: Instruktor výuky PC

Bc. Andrea Hančíková, DiS.

Bc. Andrea Hančíková, DiS.

V současné době na mateřšké dovolené

 

Správní rada

Dr. Břetislav Verner

předseda správní rady

Mgr. Václav Polášek

Bc. Jana Kuczová

Dozorčí rada

Ing. Kateřina Jelínková

předsedkyně dozorčí rady

Ing. František Brašna

Marie Fialová