"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně

Dne 1. 10. 2016 zahájilo TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. projekt OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017 s názvem „Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením efektivně“.

Detail projektu

TyfloPoint

Dne 1. 10. 2016 zahájilo TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. projekt OPZ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008 s názvem „TyfloPoint“.

Detail projektu