"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Dlouhodobá dobrovolnická činnost

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. získalo akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby Č.j.: MV- 166463-4/OBP-2015

Na základě této akreditace může TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. přijímat dobrovolníky v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci zdravotně postiženým, převážně osobám s těžkým zrakovým postižením nebo kombinovaným zdravotním postižením (přičemž zrakové postižení musí převažovat) z Kraje Vysočina.

 

Dobrovolníci se v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. věnují:

 

Co nabízíme našim dobrovolníkům:

 

Požadavky na dobrovolníky:

 

Další informace

Rozhodnutí o udělení akreditace

 

Kontakt

Bc. Monika Havlíková, DiS. – koordinátor dobrovolníků

Tel.: +420 724 865 566

e-mail: havlikova@tyflocentrumjihlava.cz