"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Dlouhodobá dobrovolnická činnost

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. získalo akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby Č.j.: MV-110837-4/OPK-2018

Na základě této akreditace může TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. přijímat dobrovolníky v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci zdravotně postiženým, převážně osobám s těžkým zrakovým postižením nebo kombinovaným zdravotním postižením (přičemž zrakové postižení musí převažovat) z Kraje Vysočina.

Dobrovolníci se v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. věnují:

Co nabízíme našim dobrovolníkům:

Požadavky na dobrovolníky:

Další informace

Rozhodnutí o udělení akreditace

Kontakt

Hana Cabajová, DiS. – koordinátor dobrovolníků

Tel.: +420 778 716 556

e-mail: cabajova@tyflocentrumjihlava.cz

Někteří naši dobrovolníci

Lenka

Lenka

"Dobrovolnictví je pro mne velice cenná zkušenost, smysluplné využití volného času a získání profesních kompetencí"
Tereza

Tereza

"Díky dobrovolnictví jsem navázala kontakt se zajímavou cílovou skupinou. Je to také užitečné propojení teorie s praxí"
Zuzana

Zuzana

"Během svého dobrovolnictví jsem pracovala s nevidomým člověkem. Měla jsem možnost získat nové informace o této skupině lidí, dále jsem se naučila jak s nimi pracovat a měla jsem příležitost někomu pomoci. Tuto organizaci jsem si vybrala v rámci praxe na Soukromé vyšší odborné škole sociální Jihlava. S uživatelkou jsem vytvořila velice přátelský vztah. Společně strávený čas pro mě znamenal, že svůj volný čas trávím s někým, kdo mojí pomoc opravdu potřebuje. Dobrovolnictví v této organizaci pro mě byla velká výzva"